Project Description

Reforma integral d’un habitatge, Eixample, Barcelona

Arquitecte: Gerard Martínez i Rosa Lladós

Fotografia: Gerard Martínez

Ens trobem davant d’un habitatge per reformar d’un edifici plurifamiliar de l’Eixample de Barcelona. L’estat actual estava molt compartimentat i els acabats eren originals de l’època de construcció de la finca.

El programa era el necessari per una persona, i l’escassa superfície útil de que disposava el pis, ens va dur a enderrocar tots els envans per tal de tenir un espai diàfan, vinculat a la façana principal on hi ha la major aportació de llum i  que conté el programa de cuina, sala i menjador.

En la part interior i vinculat al pati interior d’illa s’hi va col·locar la zona de nit (habitació i el bany). L’accés a la sala-menjador és a través del dormitori, que està sectoritzat amb un envà mòbil per tal de generar un passadís independent d’accés a la sala tancant el panellat, o maximitzar l’espai útil de l’habitació obrint-lo.

En aquesta reforma es va retirar el cel ras existent i es van deixar les bigues de fusta vistes. Es reforça el forjat per la part superior per evitar els fimbrejos i tremolors característics d’aquestes tipologies constructives.