Project Description

Reforma integral d’un habitatge entre mitgeres a Badalona

Arquitecte: Gerard Martínez

Arquitecte col·laborador: Joan Maurici Trepat

Fotografía: Joan Azorín i Gerard Martínez

L’estat actual de la casa era un habitatge unifamiliar entre mitgeres format per planta baixa, planta primera i sota coberta. La façana principal dona a un carrer rodat amb força trànsit de Badalona, mentre que la façana posterior dona al típic badiu badaloní. Aquest cop però el badiu es troba, degut a la topografia de la zona, una planta per sota de la planta baixa, de manera que la casa consta també d’una planta semisoterrani. Així doncs, l’accés al pati es feia des de la planta semisoterrani a peu pla i des d’unes escales exteriors, des de la planta baixa, de manera que el programa de sala d’estar de la planta baixa quedava desvinculat de l’espai exterior del badiu.

La premissa per part dels clients era clara: una casa pràctica, lluminosa i connectada al badiu.

El primer dels objectius del projecte va ser comunicar l’espai de major ús amb el pati. El projecte ho resol amb un sistema de desnivells que separen els espais funcionals de cuina, menjador i sala d’estar de manera gradual fins a arribar al badiu. Amb això es guanya contacte visual en la relació interior-exterior, i aproxima físicament els dos espais de manera que mai s’hagi de salvar la totalitat de l’alçada que abans separava la planta baixa del badiu.

Per resoldre la manca de llum, (freqüent en la tipologia d’habitatge entre mitgeres amb certa profunditat), es projecta una nova escala en la part central de la casa que comunica totes les plantes. Aquesta escala es dissenya buscant la lleugeresa per tal de transportar la major llum possible a través seu.

Amb tot això l’escala esdevé el distribuïdor de les peces en cada planta, donant claror al centre de la casa i distribuint al seu voltant la resta de programa funcional de forma directa i còmoda.

Els paviments  emprats a la planta baixa, que és la que comunica el carrer i el badiu, s’han triat ceràmics pel paviment general i de pedra per l’escala, essent ambdós resistents al pas, mentre que els de la planta primera (zona de nit) i sota coberta, s’ha buscat el caliu de la fusta en els paviments i l’escala.