Project Description

Reforma de vestíbul, Lleida

Arquitectes: Gerard Martínez i Rosa Lladós

Fotografia: Gerard Martínez

El vestíbul existent abans de la reforma presentava un graó a la porta d’entrada de 40 cm i un cop al seu interior s’havien de pujar 3 escales fins arribar a l’ascensor. L’encàrrec de la comunitat consistia en l’eliminació de les barreres i la reforma dels acabats del mateix.

També es tenia accés a les escales que comuniquen amb la resta de plantes. Aquestes escales no tenien protecció i actuaven com una xemeneia especialment els dies de vent.

La proposta va intervenir en diversos punts, el punt més important va ser el de fer una rampa per salvar els desnivells amb les amplades i radis de gir reglamentaris. Es va enretirar la porta d’accés permetent tenir un petit porxo pels intèrfons i per accedir a la finca. Es van traslladar les bústies per tal que estiguessin més properes a l’entrada i es va fer un tancament per l’escala del nucli vertical per tal de millorar el comportament tèrmic de la mateixa.

A nivell d’acabats es van combinar els colors blancs i la fusta. Dissenyant un panellat de fusta que inclogués el passamà de la rampa i un mirall que proporciona la visió global de tot el vestíbul. En la zona de l’ascensor s’hi va construir un banc de fusta per poder asseure’s mentre s’espera a que arribi l’ascensor.