Project Description

Construcció d’Escola Bressol Municipal, Lleida

Arquitectes: Pau Forns, Teresa Carrera, Rosa Lladós i Gerard Martínez,

Fotografia: Gerard Martínez

 

L’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida va convocar un concurs arran de la voluntat de dotar el barri de la Mariola de Lleida d’una escola bressol-ludoteca. Ens vam presentar a aquest concurs de la ma de carrera-forns arquitectes i vam tenir la sort de guanyar el concurs i poder construir l’obra.

El lloc on s’ubica la proposta, no és encara una realitat física, sorgeix com a part d’un teixit urbà creixent que es configura lentament, per això vam considerar que era important preveure una relació entre l’espai exterior de l’edifici amb la resta de parcel·la, creant una permeabilitat de zones lúdiques exteriors versàtils.

Les traces de l’edifici dins el solar responen a la necessitat de crear un envoltori als diversos espais exteriors i també una orientació energèticament optimitzada: sud per les aules que funcionen matí i tarda (escola) i a oest la ludoteca que té un ús únicament matinal en els mesos de calor.

El concepte volumètric i funcional s’explica amb uns contenidors que pengen ordenadament d’un camí; un canal d’aigua que flueix, recorre i s’endinsa en tots els racons com una ma amigà que dona la vida a través del seu contacte. La lectura d’aquest canal (antiga sèquia Major) es produeix tant en planta, com en secció a través d’un tall continu.

La poca alçada de l’edifici, també ens han dut al convenciment que els tancaments s’entenen com una pell contínua, opaca i acolorida que no diferencia plans verticals ni horitzontals i que juga amb diversos tipus de tanca semitransparent, que a voltes es converteix en tanca de la parcel·la o límit de l’edifici i en un altre tipus de tancament transparent del tot, que serveix per relacionar els espais exteriors amb les zones pròpies dels nens i nenes.

Constructivament, el programa s’encaixa dins una retícula quadrada, que surt i entra de l’edifici i del seu entorn.

Pel que fa als patis, es diferencien segons les edats dels usuaris i per això cada aula té el seu “exterior”, malgrat que hi ha una idea generadora comú com un teixit de catifes superposades que donen riquesa i diversitat alhora que continuïtat a l’esbarjo dels nens, i per això hi ha una zona on pren força aquesta trama, on jugant amb petites terrasses s’anirien creant racons amb flors aromàtiques, sorrals, entarimats de fusta, empedrats, pissarres a terra per dibuixar, casetes sota els tobogans, jocs psicomotrius amb tubs de colors, etc.